Život s kůrovcem: dopady, výhledy a řešení

Studie „Život s kůrovcem: dopady, výhledy a řešení“ vznikla ve své anglické verzi již v roce 2018. Jsme rádi, že dnes můžeme čtenářům přinést i verzi českou. Tato studie byla vypracována v reakci na žádost více evropských zemí postižených kůrovcovými kalamitami. Cílem bylo zpracovat aktuální poznatky ohledně mechanismů přemnožení kůrovců a jejich dopadů, a na těchto základech zformulovat doporučení pro management a tvorbu lesnických politik. Vypracování studie zastřešoval Evropský lesnický institut. Na jejím samotném vypracování se podílelo jedenáct vědců z Evropy a USA. Odbornou koordinací byla pověřena Fakulta lesnická a dřevařská ČZU.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu