Erasmus+ University of Tehran, Faculty of Natural Resources

Fakulta lesnická a dřevařská podpoří výjezdy studentů doktorského studia a zaměstnanců do Íránu v rámci probíhajícího celouniverzitního Erasmus+ projektu kreditové mobility. Partnerskou univerzitou je v tomto projektu University of Tehran, Faculty of Natural Resources. Výjezdy je nutné uskutečnit do konce července 2022!

Kreditová mobilita KA 107 je jednou ze součástí programu Erasmus+, který umožňuje programové zemi (Česká republika) vysílat studenty a zaměstnance mimo země EU. V rámci kreditové mobility může vysokoškolská instituce v programové zemi (Česká republika) vysílat studenty, doktorandy a zaměstnance do vysokoškolských institucí v partnerské zemi a naopak.

Projekt kreditové mobility s University of Tehran umožňuje financovat praktické stáže 2 studentů doktorského studia v délce 4 měsíců (1 student stráví v Íránu 2 měsíce). Studenti se mohou mobility zúčastnit v případě, že ještě nevyčerpali 12 měsíců na výjezd v rámci programu Erasmus+ v jednotlivých stupních studia. Projekt nenabízí výjezdy pro studenty bakalářského a magisterského studia FLD.

Zaměstnanci mají možnost vyjet na výukovou mobilitu. Výjezdu se může zúčastnit 5 zaměstnanců na celkovou dobu 50 dní (1 zaměstnanec může v Íránu strávit 10 dní). Zaměstnanci mají navíc 2 dny na cestu tam a zpět.


Výběrové řízení

Účastníci projektu budou vybráni z výběrového řízení.

Zájemci z řad doktorandů a zaměstnanců se mohou přihlásit koordinátorkám projektu do fakultního výběrového řízení, které bude probíhat formou pohovoru v angličtině s představiteli fakulty.

První kolo výběrového řízení proběhne online přes MS Teams 9. srpna 2021 v 9:00. Zájemci se můžou hlásit koordinátorkám projektu do 6. srpna 2021.

 Podmínkou účasti na projektu mobility je angličtina alespoň na úrovni B2. Zaměstnanci budou vybráni na základě publikační aktivity. Studenti doktorského studia předloží následující dokumenty společně s podáním přihlášky:

  • životopis v angličtině
  • motivační dopis v angličtině
  • kompletní výpis studijních výsledků

Vízová povinnost

Informace pro občany ČR je možné vyhledat na stránkách MZV ČR. Adresa Velvyslanectví Íránu v Praze je: Na Hřebenkách 2371, 150 00 Praha 5-Smíchov     

Vyjíždějící zaměstnanci i studenti získají potřebné dokumenty a informace od Erasmus+ koordinátora University of Tehran, Prof. Masoumeh Malek (memalek@ut.ac.ir or int.mobility@ut.ac.ir).

Koordinátorky projektu

Pro více informací prosím kontaktujte koordinátorky projektu:

Ing. Adéla Česenková (cesenkova@fld.czu.cz)

Ing. Kateřina Navrátilová (navratilova@fld.czu.cz)

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu