Fakulta lesnická a dřevařská ČZU rozvíjí mezinárodní projektovou spolupráci také prostřednictvím členství v síti FOREXT (The European Network of Forest Extension Organisations). Aktivity byly v roce 2020 významně ovlivněny koronavirovou pandemií, která znemožnila plánované setkání členů sítě v květnu v Irsku. I přes tato omezení probíhala spolupráce na projektových záměrech a dalším rozvoji sítě, pouze se přesunula do online prostředí: 18. 11.2020 se mj. konalo virtuální setkání v prostředí MS Teams, jehož cílem bylo vyhodnotit aktivity za uplynulý rok.  V rámci setkání byla také představena FLD a její aktivity proděkanem pro strategii, rozvoj a mezinárodní vztahy, Ing. Radkem Rinnem.  Ve čtvrtek 19. 11. se setkání zaměřilo na oblast podpory kvality podávaných projektových záměrů.  V nejbližší době je cílem sítě zaměřit se na projektovou spolupráci na vybraných evropských projektových výzvách. Bližší informace jsou dostupné na aktualizované webové stránce zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu