Nabídka stáží

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na rok 2022. Pokud máte o stáže zájem, zašlete CV a motivační dopis přímo na vybrané centrum.

Obecné dotazy můžete směřovat na Terezu Puldovou: puldova@czech.cz

Typy stáží

Stáže v ústředí Českých center


Lektorské stáže / praxe ve výuce českého jazyka v zahraničí


Stáže v zahraničí

  • Přehled stáží a odkaz na web naleznete zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu