Stáže

Konstruktér, solidworks - 3D CAD

Externí spolupráce se studenty, kteří si chtějí při studiu přivydělat

Státní pozemkový úřad - stáž pro studenty

Státní pozemkový úřad nabízí osloveným vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Účelem spolupráce je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu.

Hledá se stážista!

Placená stž pro studenty a studentky lesnických oborů.

English ☰ Menu