První velká týmová porada projektu

V úterý 4. 4. 2017 se konala první pravidelná velká týmová porada projektu EXTEMIT-K. Velké porady představují pravidelné měsíční setkání celého projektového týmu, tzn. vědecké i administrativní části. Meeting je veden klíčovým vedoucím zahraničním pracovníkem prof. Fredrikem Schlytrem a slouží jak k informování celého týmu o vývoji v projektu, o interních administrativních pravidlech ČZU či MŠMT, tak především ke stanovení vědeckých postupů a metodik, vyhodnocení dosavadního pokroku apod. Porady se zúčastnili všichni členové týmu.

Na tomto setkání celého projektového týmu se probíral aktuální stav veřejných zakázek důležitých pro nákup strojů a zařízení či materiálu, postup pro domácí a zahraniční služební cesty, způsob vyplňování pracovních výkazů, pravidla pro publikování vědeckých článků, společný diskový prostor, nový web projektu apod. Pro naplnění celého plánovaného vědeckého týmu byly důležité informace o náboru postdoků a PhD. studentů.

Prof. Schlyter představil krátkodobé i dlouhodobé dopady vycházející ze závěrů a doporučení externího poradního výboru, který se konal 6. února. Na řadě z bodů se již pracuje, např. zpuštěny byly webové stránky, byly diskutovány přípravy laboratoří pro budoucí vybavení, personální otázky a možnosti teambuildingu.

Příští zasedání týmu se bude konat druhý týden v květnu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu