Základní kámen nového pavilonu položen

8. 3. 2018 proběhlo položení základního kamene High-Tech pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské.

O slavnostní poklepání se podělili rektor univerzity prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., děkan FLD prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. a obchodní náměstek divize 1 Metrostav Ing. Jiří Anděl. Rektor univerzity popřál projektu hodně štěstí. Tímto slavnostním aktem, jenž byl doprovázen fanfárami trubačů FLD, byla výstavba oficiálně zahájena. Jedná se o technologicko-výukový pavilon, který bude sloužit pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijním programů dle aktuálních potřeb trhu práce. K výstavbě se přistoupilo z důvodu, že současné prostory fakulty již neposkytují dostatečné prostředí pro výuku. Nový pavilon bude vybaven nejmodernější high-tech infrastrukturou včetně softwarového a hardwarového vybavení a bude splňovat i nároky pro studenty se specifickými potřebami. Využíván bude jak pro stávající, tak i pro nově zavedené reakreditované studijní programy.

Další články v rubrice

English ☰ Menu