Technologická agentura České republiky – program DELTA 2

Vážení vedoucí kateder, vážení koordinátoři projektů,

 

rádi bychom vás informovali, že Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka
Alberta German-Canadian Centre for Innovation and Research GCCIR
Brazilská federativní republika Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation EMBRAPII
Brazilská federativní republika National Service for Industrial Training SENAI
Če-ťiang Zhejiang Science and Technology Department ZSTD
Korejská republika Korea Institute for Advancement of Technology KIAT
Korejská republika Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning KETEP
Québec Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec CRIAQ
Tchaj-wan Ministry of Economy Affairs MoEA
Tchaj-wan Ministry of Science and Technology MoST
Ťiang-su Jiangsu Provincial Department of Science and Technology JSTD
Vietnamská socialistická republika Ministry of Science and Technology of Vietnam MOSTSoutěžní lhůta začíná dnem 13. května 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 14. července 2021.

Výše podpory na jeden projekt: není stanovena (alokace 300 mil. Kč)

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 74 %

Předkládání projektových žádostí do: 14. 7. 2021

Doba řešení: 12 - 36 měsíců

Zahájení řešení projektů: nejdříve 1/2022 a nejpozději 3/2022

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 2/2025

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci, na stránkách TA ČR zde.

Pokud byste měli zájem se zapojit, případně chtěli znát více informací, neváhejte se na nás obrátit.

S pozdravem

Mgr. Adam Kupera
oddělení pro rozvoj

Další články v rubrice

English ☰ Menu