Úspěšní lesníci a dřevaři z Prahy

Kdo má blízko k přírodě, k zemědělství nebo ke zvířatům, měl by uvažovat nad některou ze zemědělských fakult. Nabídka předmětů je pestrá a kromě typických oborů jako dřevařství či lesnictví lze studovat i ekonomicky zaměřené obory, například podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, chovatelství, veterinu nebo mnoho oborů v potravinářském průmyslu.

Absolventi zemědělských fakult mají ovšem obecně nižší platy v porovnání s absolventy jiných typů škol. Podle dat z výzkumu Střediska vzdělávací politiky (SVP) v letech 2013/2014 je průměrný hrubý plat těchto absolventů lehce přes 25 tisíc korun, jejich nezaměstnanost je zato téměř 9 %, tedy vyšší než ostatních.

V letošním hodnocení se nejvýrazněji prosadila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Je dobrá v zaměření na praxi, získala výborné skóre v hodnocení z řad svých studentů a také má dobré uplatnění absolventů na trhu práce.

"Studenty nejprve v průběhu semestru teoreticky připravujeme a pak následují terénní cvičení a individuální či skupinové praxe, kde si studenti vyzkouší své teoretické poznatky na živo," vysvětluje Tereza Kolbabová z marketingového oddělení fakulty. "Terénní cvičení probíhají v arboretu v Kostelci nad Černými lesy a na Školním lesním podniku ČZU, praxe pak u ověřených vlastníků lesů, soukromých lesnických a dřevařských společností, v mysliveckých zařízeních, u orgánů státní správy i jinde," dodává.

Fakulta je také velmi silná ve vědě a výzkumné činnosti. "Podle analýzy zpracované Lesnickou fakultou Švédské univerzity zemědělských věd v listopadu 2016 se celosvětově řadíme na osmé místo publikačně nejlepších světových institucí v oblasti lesnického výzkumu," upozorňuje Kolbabová. "Publikování, a to i v prestižních časopisech, se stalo součástí filozofie naší fakulty. Odměnou je například publikace v časopise Science z roku 2014," dodává mluvčí.

Podle zmíněného průzkumu SVP mají absolventi této fakulty do pěti let po nástupu průměrný hrubý měsíční příjem 26 161 korun, jejich nezaměstnanost činí 7,3 %.

Zdroj: Hospodářské noviny www.archiv.ihned.cz/c1-65600190-uspesni-lesnici-a-drevari-z-prahy