Vánoční koncert FLD

Děkan prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. srdečně zve všechny přátele fakulty na Vánoční koncert Fakulty lesnické a dřevařské, který se koná v pondělí 10. prosince 2018 od 19:00 hodin v Kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, Křižovnické náměstí.

Vstup volný.