FLD získala další mezinárodní projekt – HUNTOUR

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze získala podporu pro mezinárodní projekt s názvem HUNTOUR spolufinancovaný z programu ERASMUS+.

FLD bude v tomto projektu vystupovat jako koordinátor projektu a bude spolupracovat s dalšími partnery z Finska, Maďarska a Srbska. Celková doba realizace projektu je naplánována na 36 měsíců se začátkem v září tohoto roku.

„Hlavním cílem projektu HUNTOUR je především vytvoření vzdělávacích materiálů pro následné rozhodování a řízení rozvoje loveckého cestovního ruchu v zemích Evropské unie. Pouze systematický sběr materiálů, srovnání na jednotném základě může vést k následnému vytvoření strategického plánu rozvoje v dané oblasti“, říká hlavní řešitelka projektu, proděkanka pro studijní činnost, Ing. et Ing. Markéta Kalábová, Ph.D.

FLD budou v tomto projektu zastupovat a spolupracovat zaměstnanci 3 kateder, Katedry lesnické a dřevařské ekonomiky, Katedry ochrany lesa a entomologie a Katedry myslivosti a lesnické zoologie.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu