Slavíme 100 let

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze oslavila 100 let výročí zahájení vysoškolského lesnického vzdělávání v Praze.

Na půdě České zemědělské univerzity v Praze se v pátek 15. března 2019 sešli zástupci světových i českých lesnických a dřevařských institucí, českých univerzit a fakult, aby společně oslavili zahájení vysokoškolského lesnického vzdělávání v Praze, které bylo základem pro vznik Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze tak, jak ji známe dnes. V rámci této významné příležitosti proběhla konference s názvem: „The Future of Forestry and Wood Sciences in the Changing World“, na které vystoupili čtyři celosvětově uznávaní vědci.

První téma „Lesnická zoologie včera, wildlife biology dnes, a co dál?“ představil prof. Hynek Burda. Prof. Bill S. Hansson upoutal svou přednáškou „Smelling to Survive – Insect Olfactory Ecology“. Po přestávce pokračoval prof. Andrew M. Liebhold s tématem „Biological Invasions in Forests: A Challenge to Sustainable Forest Management“ a s příspěvkem „Zvýšení spotřeby dřeva v České republice – stará očekávání, nové výzvy.“ zakončil konferenci prof. Petr Horáček.

V rámci přednášek proběhly i přínosné diskuze. Dotazy přicházely i ze strany přítomných novinářů. Slavnostní zakončení konference, doprovázené hudbou, proběhlo v Národním zemědělském muzeu v Praze, které otevřelo hostům expozice, včetně střechy muzea s krásným výhledem na hlavní město. Děkan fakulty prof. Marek Turčáni pronesl děkovnou řeč směřovanou i prof. Ivanu Ročkovi, který byl stěžejní osobou pro vznik těchto oslav.

Následující den byla pro zahraniční hosty připravena exkurze do Kostelce nad Černými lesy, kde jim na pozemcích Školního lesního podniku byla představena rozmanitost, zde se nacházejících, porostů a ukázka hospodaření v lesích České republiky. Hosté pokračovali v prohlídce kosteleckého zámku a exkurzi zakončili slavnostním zasazením památné lípy právě u příležitosti 100 let zahájení vysokoškolského lesnického vzdělávání v Praze.