Institucionální akreditace pro FLD

Česká zemědělská univerzita v Praze získala institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Lesnictví a dřevařství, kterou z největší části zajišťuje Fakulta lesnická a dřevařská (FLD). Tato akreditace byla udělena pro všechny stupně vysokoškolského vzdělávání (bakalářský, magisterský a doktorský), a to na maximální možnou dobu 10 let.

Získání institucionální akreditace bylo výsledkem dlouhodobého a náročného procesu, během kterého fakulta předkládala rozsáhlé sebehodnotící zprávy a navštívili ji zástupci Národního akreditačního úřadu (NAÚ), kterými byli významní odborníci z jiných vysokých škol v ČR. Udělení institucionální akreditace potvrzuje vysokou kvalitu pedagogické a vědecké činnosti, stejně jako i vysokou úroveň řízení vnitřních procesů fakulty i univerzity, a je projevem velké důvěry Národního akreditačního úřadu. Díky tomu získala univerzita, resp. fakulta  možnost si sama řídit mnoho procesů týkající se uskutečňování studijních programů.

Pro fakultu je získání institucionální akreditace především veliké ocenění všech věcí, na kterých celá fakulta dlouhodobě intenzivně pracuje. Ať jsou to vědecké projekty, publikace, ale i kvalita výuky či spolupráce s praxí. ČZU v Praze je sedmou veřejnou vysokou školou v ČR, která získala institucionální akreditaci. Naši spřátelenou Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDELU v Brně teprve celý složitý proces čeká“, uvedl proděkan pro vzdělávání a hodnocení kvality Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

V současné době prochází fakulta procesem schvalování nových studijních programů a podmínek přijímacího řízení. Cílem FLD je přijímat od příštího akademického roku studenty již do nově akreditovaných studijních programů. Předpokládáme vyhlášení do poloviny prosince.

Další články v rubrice

English ☰ Menu