Scientific Days

Zveme vás na přednášku prof. Petera Sutovského (University of Missouri-Columbia), 
která se koná 25. 4. od 11:00 v posluchárně E155 v přízemí Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

Téma "Sperm and  Oocyte Interactions and Their Implications for Livestock Fertility". Přednáška bude v angličtině.

Profesor Peter Šutovský působí jako profesor zootechniky, klinické gynekologie a porodnictví na Universitě of Missouri-Columbia. Peter Šutovský patří k předním světovým specialistům v oblasti vývojové a reprodukční biologie, který se specializuje na problematiku biologie samčích i samičích gamet, zejména na zrání pohlavních buněk, mechanismu oplození a embryonální vývoj savců a člověka. Byl první, kdo popsal funkci ubiquitin-proeasomového systému při řízení mitochondriální dědičnosti a prokázal u savců význam ubiquitin-proeasomového systému spermií pro oplození a také jeho funkci při kontrole kvality spermií v epidydimu. Tento objev je významný pro hodnocení fertility hospodářských zvířat i pro diagnostiku a léčbu mužské neplodnosti. Výčet významných vědeckých počinů by nebyl úplný bez zmínky o zvířecích modelech, na jejichž vývoji se podílel. Jednalo se o transgenní prase pro studium 26S proteasomu a modelového kmene potkana pro studium lidské endometriózy.

Profesor Šutovský je autorem či spoluautorem více než 200 původních vědeckých článků v uznávaných světových vědeckých časopisech a kapitol ve vědeckých monografiích a je editorem dvou samostatných knižních publikací. Význam jeho vědecké práce ilustruje nejen počet citací jeho prací, který přesahuje 4700 (bez autocitací), ale také výše h-indexu, který je v současné době 40. Je držitelem ocenění USDA-NRI Discovery Award udělovaného Americkým ministerstvem zemědělství a Národní výzkumnou iniciativou (USDA-NRI), kterou získal v roce 2005 jako první v historii této ceny. Prof. Šutovský je všestranným vědcem, který dokáže aplikovat výsledky svého výzkumu do praxe, o čemž svědčí udělení 13 patentů chráněných v USA, Kanadě nebo Austrálii. Prof. Šutovský je nositelem titulu dr.h. c. naší univerzity.

Prof. Peter Šutovský přednese přednášku:. Sperm and  Oocyte Interactions and Their Implications for Livestock Fertility. Pro posluchače s hlubším zájmem o problematiku bude prof. Šutovský prezentovat odbornou přednášku v pátek v zasedací místnosti FAPPZ.

Další články v rubrice

English ☰ Menu