Pracujte v lese a získejte mnoho výhod

Cílem Fakulty lesnické a dřevařské je co nejlépe pečovat o les. V roce 2019 fakulta podpořila sázecími akcemi soukromé vlastníky a obecní lesy. Letos se rozhodla podpořit další subjekty. Studenti mohou pracovat u státních podniků v oblasti lesnictví (LČR, VLS) nebo na úřadech státní a krajské výkonné správy s přímou působností v oboru lesnictví (ministerstva, krajské úřady a jimi zřizované instituce).

Nabídky práce

 • Akce Adjunktem na léto u LČR. Více informací naleznete zde.
 • Stáž na KÚ Kraje Vysočina. Více informací naleznete zde.

Bonus od FLD

 • Jednorázová odměna formou stipendia. Více informací o podmínkách získání finanční odměny naleznete níže.
 • Studentům lesnických programů bude práce uznaná jako praxe. Více informací o podmínkách uznání praxe naleznete níže.
 • Pro studenty FLD zapojené do pomoci lesům uspořádá fakulta zdarma grilovací párty na začátku zimního semestru.

 

Podmínky pro získání jednorázové finanční odměny:

 • Prezenční studentům, kteří vykonájí svoji praxi nebo letní brigádu u státních podniků v oblasti lesnictví (LČR, VLS) nebo na úřadech státní a krajské výkonné správy s přímou působností v oboru lesnictví (ministerstva, krajské úřady a jimi zřizované instituce), bude přiznáno stipendium v min. výši 2000,- Kč. O stipendium žádají studenti na formuláři nebo spolu se žádostí o uznání praxe prostřednictvím studijního oddělení včetně příloh, které tvoří zpráva z praxe a potvrzení z pracoviště, kde student vykonal praxi nebo brigádu. O výši stipendia rozhoduje děkan.

Podmínky pro uznání praxe:

 • Být prezenčním studentem FLD.
 • Pracovat ve výše zmíněných institucích.
 • Praxe bude uznána:
 • Studentům prvního ročníku bakalářského studijního programu Lesnictví – Ochrana a pěstování lesních ekosystémů, Ekonomika a řízení lesního hospodářství v rozsahu 10 dnů v předmětu Praxe, který mají ve studijním plánu v druhém ročníku.
 • Studentům prvního ročníku magisterského studijního programu Lesní inženýrství v plném rozsahu 15 dnů.

 

Věříme, že jako budoucí lesníci se do akce s nadšením zapojíte. Pomáhejme a pečujme o naše lesy. Nyní je to potřeba a je to jen na nás. Tvoříme lesy budoucnosti.

 

Děkujeme vám za zapojení do akce.

Další články v rubrice

English ☰ Menu