Červnová porada týmu EXTEMIT-K

V úterý 13. 6. 2017 se konala další pravidelná týmová porada projektu EXTEMIT-K.

Na tomto setkání se probíral aktuální stav veřejných zakázek, výběr post-doků a PhD asistentů a byly představeny možnosti Cloudového prostředí pro projektový tým prostřednictvím „Microsoft Teams“ aplikace.

Zároveň byly profesorem Fredrikem Schlyterem shrnuty nejdůležitější milníky prvního půlroku realizace projektu. Jedná se zejména o několikaměsíční nábor post-doků a doktorantů, kdy jsme blízko výběru finálních kandidátů, byly shrnuty realizované veřejné zakázky (celkem 11 vyhlášených v hodnotě 1,3 mil. EUR a 4 připravované v hodnotě 0,5 mil. EUR), probíhala komunikace se zahraničními partnery v Kanadě, Norsku a Polsku, a připravuje se prezentace projektu na konferencích ISCE Japonsko 2017, IUFRO Řecko 2017, ESA 2017 a dalších. Z hlediska vědeckovýzkumného jsou nejdůležitějšími body zejména práce vedoucí k získání genomu Ips sekvenováním laboratorního kmenu na přístroji Ilumina, první venkovní semiochemický test a představení švédské metody tzv. sniffering dogs, tzn. psů vyhledávajících stromy napadé kůrovcem (této akce se účastnilo 25 lesáků, 10 žurnalistů a výstupem bylo přibližně 15 PR článků v médiích a reportáž na TV PRIMA). Co se týká publikací, v prvních 6 měsících realizace projektu byly vydány 2 publikace (rating IF > 10).

Příští zasedání týmu se bude konat 21. září 2017.

Další články v rubrice

English ☰ Menu