CLIMTOOL postoupil do poslední fáze hodnocení

Projektová žádost CLIMTOOL předložená Fakultou lesnickou a dřevařskou 25. ledna 2018 do třetí výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE úspěšně prošla již dvěma fázemi hodnocení, konkrétně formální kontrolou a kontrolou základních kvalifikačních podmínek, čímž postoupila do poslední třetí fáze hodnocení, která bude posuzovat kvalitu věcné náplně projektu.

Pokud by FLD ve třetí fázi hodnocení uspěla, stala by se pro období let 2019 – 2021 vedoucím partnerem týmu špičkových vědeckých pracovišť ve střední Evropě, který by měl za úkol se zaměřit na tvorbu nových metod lesnického plánování a ochrany lesa a jejich transfer do lesnické praxe.

Projektový záměr přímo navazuje na úspěšný projekt EXTEMIT-K, který je nyní realizován na FLD ČZU. Na implementaci projektu CLIMTOOL by se měla podílet vědecká pracoviště z Rakouska, Polska, Slovenska, Slovinska, Itálie a ČR.

Další články v rubrice

English ☰ Menu