FLD se chystá podpořit transfer technologií do komerční sféry

Dne 28. 2. 2017 předložila FLD projektovou žádost na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe do otevřené výzvy č. 24 Operačního programu Praha – pól růstu.

Projekt se bude zabývat 5 oblastmi aplikovaného výzkumu, konkrétně zefektivněním výroby okrasných a lesních dřevin za účelem podpory údržby městské zeleně na území hl. města Prahy, ozeleněním střech s biologickým čištěním odpadních vod, ozeleněním šikmých střech s větším sklonem, monitoringem výskytu volně žijících živočichů a determinací původců poškození dřevin v městské zeleni, včetně návrhů ochranných a obranných opatření.

Realizace projektu je plánována na 2,5 roku, zahájen by měl být 1. 1. 2018.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu