FLD se bude podílet na projektu z Evropského lesnického institutu

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU získala možnost spolupracovat s rakouskou Universität für Bodenkultur Wien na realizaci projektu FORSCEE, který uspěl v grantové soutěži organizované Evropským lesnickým institutem (EFI).

Projekt FORSCEE bude usilovat o aktivizaci potenciálu regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy v rozvoji směrem k bioekonomice lesnického sektoru. V současné době tento region zaostává ve vývoji strategií v oblasti lesnické bioekonomiky a existuje zde stále nedostatek propojení politicko-manažerské sféry s výzkumnou komunitou. FORSCEE si klade za cíl překonat oba tyto aspekty, tj. zajistit vysokou úroveň politické podpory v oblasti bioekonomiky lesnického sektoru a zapojit do plánovaných aktivit výzkumné sítě v regionu.

Cílem projektu je

  • zahájit diskusi o lesnické bioekonomiky v regionech střední a východní Evropy,
  • propojit vědu a politiku v regionální podobě,
  • mobilizovat síť EFI, aby poskytla řádnou politickou podporu rozvoje bioekonomiky v regionu a
  • podpořit výměnu zkušeností a překážek pro další pokračování strategií v oblasti bioekonomiky od vědy k politice.

Za projekt, který bude probíhat 18 měsíců, je zodpovědná vídeňská univerzita BOKU a kromě Fakulty lesnické a dřevařské ČZU se na realizaci budou podílet další významné univerzity či vědecké instituce Polska, Slovenska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Itálie a Finska.

Další články v rubrice

English ☰ Menu