Kick-off meeting projektu EVA4.0

Realizace projekt EVA4.0 byla zahájena třídenním kick-off meetingem v Praze, na kterém se sešli vedoucí pracovníci jednotlivých podprogramů ze zahraničí a z Čech. Hlavním cílem jednání bylo navázat spolupráci se zahraničními experty, nastavit procesy implementace projektu, hlavní směry výzkumu a prodiskutovat harmonogram činností. První a poslední den probíhala individuální jednání vedoucích členů jednotlivých podprogramů za účasti děkana fakulty či proděkana pro rozvoj a operační programy. Hlavní část program probíhala v úterý, kdy byly celému týmu představeny jednotlivé podprojekty a diskutovány byly příležitosti na jejich propojení. V rámci komentované prohlídky se zahraniční experti seznámili s prostoryFakulty lesnické a dřevařské, zejména s Dřevařským pavilonem a novými laboratořemi. Program byl zakončen neformální večeří na Letenském zámečku.

Projekt Excelentní Výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci (zkráceně EVA4.0) bude realizován po dobu 5 let, koordinovat jej bude děkan fakulty prof. Marek Turčáni. Cílem projektu, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je vybudování Centra excelentního výzkumu.

Další setkání v tomto složení se bude konat v červnu 2018.

Další články v rubrice

English ☰ Menu