Přípravy nových doktorských programů zahájeny

Zaměstnanci Fakulty lesnické a dřevařské zahájily aktivity týkající se přípravy dvou nových doktorských studijních programů Global Change Forestry a Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva. Aktivity jsou realizovány jako součást projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Vznik nových výzkumných studijních programů na FLD.

V rámci přípravy programu Protipožární ochrana lesa a dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva ze slovenského Zvolenu na Fakultu zavítala zahraniční expertka prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. Paní profesorka přispěla na jednáních se zástupci Katedry základního zpracování dřeva velmi cennými poznatky a zkušenostmi v oblasti protipožární ochrany. Informace budou plně využity při přípravě akreditace daného programu.

Za účelem získání dalších cenných zkušeností zároveň navštívili dva naši zaměstnanci (prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. a Mgr. Karolína Lukášová, Ph.D.) partnerské instituce v Polsku.

V rámci přípravy doktorského studijního programu Protipožární ochrana lesa a dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva bylo jednáno o zákonných předpisech a organizaci systému protipožární ochrany lesa s pracovníky laboratoře protipožární ochrany lesa ve Varšavě (Instytut Badawczy Leśnictwa). Nový program byl rovněž představen a diskutován na schůzce s generálním ředitelem zástupci věnujícími se protipožární ochraně Státních lesů ve Varšavě.

Při přípravě studijního programu Global Change Forestry byla navázána spolupráce s lesnickým výzkumným ústavem ve Varšavě (Instytut Badawczy Leśnictwa, IBL), odborem ochrany lesa. Diskutován byl především vliv změn klimatu na lesní ekosystémy, nové metody analýzy a jejich integrace do nového studijního programu. V oblasti severního Polska byly demonstrovány nové problémy ochrany lesa související se změnami klimatu a udržováním vody v krajině přímo v terénu. Závěrem byla v Tatranském národním parku v Zakopaném představena problematika větrných a kůrovcových kalamit a navázána spolupráce s vedoucím odboru horských lesů IBL v Krakově Wojciechem Grodzkim při přípravě studijních podkladů pro program Global Change Forestry.

Další články v rubrice

English ☰ Menu