EXTEMIT-K a jeho realizace v roce 2017, završená otevřením nových laboratoří v rámci FLD

Dne 7. 12. 2017 proběhlo na FLD v rámci projektu EXTEMIT-K slavnostní otevření nových moderních laboratoří.

 

Projekt EXTEMIT-K má za sebou první rok realizace, a co víc, jedná se o rok velmi úspěšný. V průběhu roku 2017 se nám totiž podařilo vytvořit potřebné a kvalitní zázemí pro hladké fungování vědeckého týmu FLD v následujících letech.

Z kraje roku 2017 došlo k plnohodnotnému obsazení projektového vědeckého týmu, ten byl pak pod vedením profesora Fredrika Schlytera a leaderů jednotlivých podprojektů (Gen – Dr. Muhammad Binyameen, Krajina – profesor Miroslav Svoboda, Strom – Dr. Anna Jirošová) postupně vhodně doplňován. Velké poděkování pak patří všem členům týmu za jejich spolupráci na veškerých projektových aktivitách.

V uplynulém roce byly započaty a prohloubeny aktivity na poli mezinárodní spolupráce a členové týmu se účastnili významných zahraničních konferencí (zejména ISCE/APACE v Kyotu/Japonsko, IUFRO v Thessalonikách/Řecko, workshop on Sap Flow ve Fullertonu/USA, Southern Forest Tree Improvement Conference na Floridě/USA, IUFRO ve Freiburgu/Německo, ESA, ESC, ESBC Joint Annual Meeting v Denveru/USA, či IUFRO Tokyo/Japonsko. Zároveň jsme přijali významné zahraniční vědecké návštěvy, zejména Yousry El-Kassabyho z University of British Columbia, který pro tým projektu EXTEMIT-K znamená významného partnera v oblasti genetiky a genomiky lesních dřevin. Dále nás navštívila Annette Johansson s unikátní, ale v českých lesích dosud nepoužívanou metodu monitoringu kůrovce, prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Navštívil nás také Dr. Nadir Erbilgin z University of Alberta působící v oblasti lesní entomologie a chemické ekologie. V neposlední řadě nás navštívil také Bill Hansson z Max Planck Institute z německé Jeny, který pomáhal připravovat 2. zasedání EAB (Externí vědecké rady projektu EXTEMIT-K).

Zároveň došlo k postupu na realizaci vědecko-výzkumných prací projektu. Ta pokrývá zejména první sezónu polního testování, při kterém jsme založili několik pilotních pokusů především v lokalitě s probíhající kůrovcovou kalamitou ve vojenském újezdu Libavá. Výzkumy se zaměřili také na včasnou detekci napadení stromu kůrovcem pomocí skenování spektrální odrazivosti a teploty se skenery pomocí elektronických dronů. Souběžně byla take vyvíjena metodika zpracování komplexních dat z dvoudimenzionálního chromatografu s hmotnostní detekcí. Významné práce byly odvedeny také v oblasti dendrometrické, kde dochází ke zpracování získaných dendrochronologických dat, analyzují se a sestavují databáze (finální databáze bude čítat přibližně 10 000 stromů). Výsledky vědeckého výzkumu byly postupně prezentovány prostřednictvím posterů a příspěvků našeho vědeckého týmu, a to nejen na výše zmíněných zahraničních konferencích a workshopech.

V průběhu roku 2017 bylo také připraveno, vyhlášeno a vysoutěženo 13 veřejných zakázek, další se připravují k vyhlášení v roce 2018. V rámci těchto veřejných zakázek byly pořízeny stroje a zařízení, hardware, ale i chemický a spotřební materiál. Mezi významné položky patří zejména pořízení elektrického dronu pro nesení laserového skeneru, termokamery a multispektrální kamery, dodávka plynových chromatografů, přístrojů a zařízení pro fyziologická měření dřevin a faktorů prostředí, přístrojů a zařízení pro elektrofyziologickou laboratoř, vybavení analytické laboratoře, sestavy posuvného měřícího stolu na měření šířek letokruhů, sestav pro měření dendrometrických parametrů stromů, či vybavení laboratoří nábytkem.

Jednu z nejvýznamnějších zakázek nejen finančně, ale také významem pro projekt a celou FLD, pak představovala příprava stávajících laboratoří a souvisejícího zázemí pro novou infrastrukturu pořízenou v rámci projektu. Tato zakázka pak vyvrcholila dne 7. 12. 2017 prostřednictvím slavnostního otevření nových moderních laboratoří, špičkově vybavených nejen v podmínkách ČR, ale i celosvětových.

Nově zrekonstruované laboratoře jsou vybaveny špičkovými vědeckými přístroji sloužícími především pro fyziologii, chemii a entomologii. Elektrofyziologická laboratoř je vybavena plynovým chromatografem doplněným elektroantenografem a ionizačním plamenovým detektorem. Dále se v ní nachází elektrofyziologické zařízení pro snímání elektrických odpovědí u jednotlivých čichových senzil na tykadlech hmyzu.  Přístroje umožňují  využití tykadel kůrovce (nebo jiného hmyzu)  jako biologického detektoru, který pomáhá rozpoznat pro jakou chemickou sloučeninu má daný hmyz na tykadlech olfaktometrické receptory.

Analyticko-chemická laboratoř je vybavená přístroji pro izolaci chemických sloučenin z přírodních materiálů a výkonným dvoudimenzionálním plynovým chromatografem doplněným hmotnostním spektrometrem s průletovým analyzátorem (TOF). S použitím tohoto přístroje je možné oddělit těkavé chemické sloučeniny izolované z přírodních materiálů (jako je kůra, jehličí, feromonové žlázy hmyzu apod.), a to i ve velmi komplexních směsích. Zmíněný přístroj je užitečný zejména v kombinaci s elektrografem,  kdy mají určité chemické sloučeniny odezvu na hmyzím tykadle a je nutné identifikovat jejich identitu.

Zrekonstruované prostory jsou také vybaveny  chovnou stanicí kůrovce s možností kontroly teploty, vlhkosti a světelného režimu.  Dále jsou zde umístěny chovné boxy určené pro genetické experimenty, chladící místnost pro skladování polen s kůrovci, laboratoř pro behaviorální experimenty, laboratoř pro třídění hmyzu a biologickou práci. Mimo to se zde nachází také kanceláře určené postdoktorandům a PHD studentům.

Jak je vidět, projekt EXTEMIT představoval v roce 2017 pro naši fakultu významné posílení nejen v oblasti lidské a vědecké, ale též infrastrukturální. Můžeme si jen přát, aby i další roky jeho realizace přinášely tak příjemné pocity nad dobře odvedenou prací, jako rok uplynulý.

Další články v rubrice

English ☰ Menu