Projekty čtyřvýzvy obdržely rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy minulý týden vydalo nová rozhodnutí o poskytnutí dotace pro další projekty Fakulty lesnické a dřevařské ČZU (FLD). V současné době tak mají rozhodnutí o poskytnutí dotace vydány všechny projekty tzv. čtyřvýzvy[TM1] , které tvoří ucelený celek a jejichž cílem je zvýšení kvality studijních programů, vědecké činnosti a potřebné infrastruktury.

V rámci realizace projektů čtyřvýzvy bude vytvořeno na třicet odborný pozic, bude vybudováno 18 nových laboratoří a vzniknou tři nové doktorské studijní programy. V rámci celouniverzitního projektu MOST, kterého se fakulta také účastní, bude navíc vytvořeno nebo modernizováno dalších šest bakalářských a magisterských studijních programů. Celkový rozpočet zmíněných fakultních projektů činí 222 260 109,- Kč. 

Projekty čtyřvýzvy FLD:

Vznik nových výzkumných studijních programů na FLD (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002714)

Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro výzkumně zaměřený vzdělávací program Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002655)

Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro výzkumně zaměřené vzdělávací programy Global Change Forestry a Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002657)

High-tech technologicko-výukový pavilon FLD (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471)

Další články v rubrice

English ☰ Menu