Projekty splnily 1. krok schvalovacího procesu

Fakulta lesnická a dřevařská během června předložila dva projekty (Voda a WAMOS) do výzvy č. 25 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je zaměřená na podporu předaplikačního výzkumu.

Během července oba projekty splnily formální podmínky a podmínky přijatelnosti a postupují tak do dalšího (věcného) kola hodnocení.

Cílem projektu Voda (celým názvem Optimalizace zemědělské a lesní krajiny s ohledem na klimatická a hydrologická rizika: Koncept pro zvýšení kvality života) je vytvořit plánovací, ale rovněž vzdělávací a demonstrační nástroje pro zlepšení kvality života obyvatel účinným managementem hydrologických a klimatických rizik na úrovni povodí a krajiny a k tomu připravit potřebné aplikační výstupy. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Fakultou životního prostředí.

Projekt WAMOS (Wood as Material for Higher Quality of Life Sustainability) je zaměřen na výzkum dřeva na třech úrovních. Prvním z nich je problematika inovace a rozšíření možností využití dřeva v současné podobě, druhým hledání nových uplatnění dřeva prostřednictvím jeho modifikace jako materiálu a třetím je hledání a inovace využití dřeva jako podpory zdravého prostředí pro lidskou populaci.

Začátek obou projektů je naplánován na 1. ledna 2018, s dobou realizace 5 let.

Další články v rubrice

English ☰ Menu