1. schůzka externí vědecké rady k projektu EXTEMIT-K

1. schůzka externí vědecké rady k projektu EXTEMIT-K

První schůzka externí vědecké rady (External Advisory Board, EAB) k významnému projektu EXTEMIT-K, který se Fakultě lesnické a dřevařské podařilo úspěšně odstartovat, se konala 6. února 2017 v Dřevařském pavilonu. Kromě řešitelů projektu a dalších oborově blízkých odborníků se jí účastnil náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář. Prodiskutovali možnosti, jakým směrem efektivně vést výzkum, a požádali pět kolegů ze špičkových zahraničních vědeckých institucí, aby během dvou týdnů poskytli týmu písemná doporučení k projektu. Projekt s názvem Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny) je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude realizován až do konce října 2022.

 

EXTERNÍ VĚDECKÁ RADA:

Jiří Balík - rektor České zemědělské univerzity v Praze, profesor agrochemie a výživy rostlin.

Bill Hansson - entomolog z Department of Evolutionary Neuroethology, Max Planck Institute for Chemical Ecology. Zabývá se olfaktorikou u hmyzu, chemickou ekologií a chemorecepcí.

Paal Krokene - entomolog z Norwegian Forest and Landscape Institute, zabývá se různými aspekty obranných mechanismů jehličnanů před hmyzem a houbami a účinky klimatické změny na lesní hmyz, zejména lýkožrouta smrkového.

Patrik Mlynář - náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství.

Sigrid Netherer - Institute of Forest Entomology, Forest Pathology and Forest Protection BOKU Vídeň. Věnuje se lesnické entomologii, patologii a ochraně.

Lennart Olsson - ředitel Lund University Centre for Sustainability Studies.

Martin Schroeder - profesor lesnické entomologie ze Swedish University of Agricultural Sciences. Zabývá se zejména ekologií, populační dynamikou lýkožrouta smrkového a ekologickými riziky introdukovaných dřevin. 

Johanna Witzell - docentka na Swedish University of Agricultural Sciences, šéfredaktorka Scandinavian Journal of Forest Research. Specializuje se na problematiku škod na lesích, stresových faktorů a odolnosti stromů.

 

VEDOUCÍ VĚDECKÉHO TÝMU:

Fredrik Schlyter

Odborník ze Swedish University of Agricultural Sciences. Zabývá se vztahy mezi hmyzem a rostlinami a způsobem, jakým hmyz vyhledává vhodnou rostlinu ve smíšeném (tj. přirozeném) porostu. Lídr vědecké části projektu EXTEMIT-K.

Muhammad Binyameen

Odborník z katedry entomologie na Faculty of Agricultural Sciences & Technology, Bahauddin Zakariya Univ, Multan v Pákistánu. Neurofyziolog, který zkoumá fyziologicky aktivní semiochemikálie a chování hmyzu pomocí olfaktometrie. Jeden z lídrů projektu EXTEMIT-K.

Anna Jirošová

Expertka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Zabývá se chemickou ekologií, feromonovou biochemií hmyzu a semiochemickou interakcí mezi hostitelským stromem a kůrovcem. V projektu EXTEMIT-K zkoumá například chemické indikátory napadeného stromu a přitažlivost stromu pro kůrovce.

Miroslav Svoboda

Na ČZU vyučuje a zkoumá pěstování a ekologii lesa, je vedoucím katedry ekologie lesa. Stejnou problematiku má na starosti v týmu EXTEMIT-K. Je zkušeným členem a koordinátorem vědeckých projektů.

 

      

Další články v rubrice

English ☰ Menu