SUSTREE meeting v Praze

V rámci projektu SUSTREE se na půdě Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze uskutečnil ve dnech 10. - 11. října 2017 seminář na téma "Intraspecific Climate Response-Functions for Forest Trees".

V rámci tohoto workshopu projektoví partneři ze střední Evropy propojili své národní informace o provenienčních experimentech do společné databáze a prodiskutovali způsob analýzy společných dat a jejich publikaci. Databáze zahrnuje provenience pro růst a úmrtnost, stejně jako metadata pro lokalizaci a provenience lokality. S těmito daty usiluje SUSTREE vybudovat funkce klimatické odezvy, které budou představovat základ pro praktická doporučení týkající se přenosu provenience při změnách klimatu. Vedle výměny dat a zkušeností byla účastníkům poskytnuta také úvodní přednáška o provenienčních funkcích klimatických reakcí, včetně cvičení se sdílenými R-skripty. V rámci projektu se zaměřujeme především na 7 důležitých druhů ve střední Evropě:

Picea abies, Pinus sylvestris, Larix decidua, Abies alba, Fagus sylvatica, Quercus robur, Quercus petrae

Další články v rubrice

English ☰ Menu