SUSTREE Mid-Team Meeting

V období od 24. do 26. dubna 2018 se v německém Chorinu konal tzv. Mid-Term Meeting projektu SUSTREE, tedy jedno z nejdůležitějších setkání realizačního týmu projektu, externích odborníků a zástupců poskytovatele dotace z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Cílem jednání bylo především zhodnocení dosavadního průběhu realizace projektu, naplňování stanovených cílů a v neposlední řadě také řádného čerpání přidělených finančních prostředků.

Za FLD ČZU se jednání zúčastnil tým doc. Tomáškové z Katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin a zástupce finančního řízení projektu z oddělení pro rozvoj fakulty.

V úterý 24. 4. bylo na programu interní jednání realizačního týmu, které umožnilo vyhodnotit plnění dílčích úkolů jednotlivých projektových partnerů, získat zpětnou vazbu jak vědeckých, tak i manažerských pracovníků a vytyčit si směry další práce. První den zároveň sloužil jako příprava na středeční jednání za účasti externího poradního výboru projektu (EAB) a zástupců Joint Secretary (JS), tj. poskytovatele dotace programu Interreg CENTRAL EUROPE. Toto jednání bylo pro další realizaci projektu zásadní. Pokud by byly zjištěny pochybnosti v plnění cílů projektu, mohl by Joint Secretary přistoupit ke krácení přiděleného rozpočtu, nebo v nejhorším případě až k předčasnému ukončení celého projektu.

EAB i JS však neshledaly žádné vážnější problém v dosavadní realizaci projektu, ba naopak vyzdvihly důležitost projektu a výbornou práci celého mezinárodního projektového týmu. Díky pozitivním závěrům tohoto jednání tak mohl projekt SUSTREE vstoupit do druhé fáze realizace.

Hlavním cílem projektu SUSTREE je podpora adaptace lesních ekosystémů na globální změnu prostřednictvím mezinárodního managementu genetických zdrojů lesních dřevin. Výsledkem projektu budou mapové výstupy, návody přeshraničního transportu semen a přístup k národním registrům reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Vedoucím partnerem projektu je Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft z Vídně. FLD ČZU je koordinátorem jednoho ze třech pracovních balíčků. Konec projektu je naplánován na 31. 7. 2019.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu