Týmová porada projektu EXTEMIT-K

Ve středu 10. 5. 2017 se konala další pravidelná týmová porada projektu EXTEMIT-K. Meeting byl opět veden klíčovým vedoucím zahraničním pracovníkem, prof. Fredrikem Schlyterem.

Na tomto setkání projektového týmu se probíral aktuální stav veřejných zakázek, možnosti cloudového diskového prostoru, úpravy webu projektu, nábor a proces výběru post-doků a technického pracovníka, aktuální stav v oblasti publikování v rámci projektu, data dalších meetingů apod.

Prof. Schlyter a další vědečtí představitelé projektu představili posun v samotné vědecké části projektu, včetně práce na publikacích v období předcházející této pravidelné poradě (jejíž součástí je důležitý článek spadající do podprojektu Gen, který bude zveřejněn na webu Nature Communications). V rámci podprojektů Strom a Krajina představil docent Peter Surový nasnímaná data získaná prostřednictvím dronů. Důležitou diskuzi na téma genetické struktury a hodnoty získaných dat vedl profesor Milan Lstibůrek.

Příští zasedání týmu se bude konat 13. června 2017.

Další články v rubrice

English ☰ Menu