Workshop v německém Laufenu

Ve dnech 27. - 29. 3. 2017 se v německém Laufenu konal workshop s názvem Národní registry reprodukčního materiálu a s nimi spojená legislativa. Workshop organizoval Bavorský úřad pro sadební materiál lesních dřevin (ASP) a vedoucí projektu - Rakouské lesnické výzkumné centrum (BFW). Hlavním posláním workshopu bylo seznámení s národními registry zdrojů reprodukčního materiálu (RM), s reprodukčním materiálem spojená legislativa a harmonizace přírodních lesních oblastí v rámci střední Evropy.

První den s názvem Policy worshop on seed legislation byl věnován přednáškám zaměřeným na význam přírodních oblastí, jejich harmonizaci i kontrole RM na evropském trhu. Druhý den workshopu byl věnován národním registrům. Během dopoledne vystoupili všichni projektové partneři na téma vlastních databází RM s ukázkami z webových stránek. Poslední den workshopu byl věnován komunikaci mezi partnery a administrativě.

Workshop byl organizován v rámci projektu SUSTREE z Operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Autor: Martin Čabrada

Další články v rubrice

English ☰ Menu