IRMS spektrometr Thermo Fisher Delta V Plus

Systém IRMS slouží k analýze stabilních izotopů prvků významných ve fyziologii rostlin i zvířat, tedy C, N, S, O a H. Ta umožňuje dohledání místa původu rostliny/dřeviny, trasování migraci zvěře nebo odhad klimatických podmínek v minulosti na základě zastoupení kyslíkových izotopů v jednotlivých letokruzích. Také je možné na základě stabilních izotopů ověřit původ dřeva na trhu. Celá sestava IRMS od výrobce Thermo Fisher Scientific se skládá z následujících komponentů:

  • elementární analyzátor EA IsoLink IRMS

Elementární analyzátor kvantitativně převádí prvky H, C, N, O nebo S obsažené ve vzorku plynné sloučeniny (typicky H2, CO2, N2, CO, SO2). Analyzátor se skládá ze dvou pecí. Jedna slouží pro vysokoteplotní konverzi kyslíku a vodíku a druhou pro spalování dusíku, uhlíku a síry za přítomnosti kyslíku. Vzniklé plyny jsou dále vedeny do GC kolony, která provádí chromatografickou separaci reakčních produktů vznikajících při procesu spalování nebo vysokoteplotní konverze. Složení toku plynu se určuje detektorem tepelné vodivosti (TCD) a dále se přenáší do hmotnostního spektrometru pro izotopovou analýzu.

  • univerzální rozhraní ConFlo IV

Pro dávkování vzorku plynu do hmotnostního spektrometru za standardizovaných podmínek se používá online univerzální rozhraní ConFlo IV pro kontinuální přípravu průtoku. To zahrnuje systém pro ředění vzorku He, dávkování referenčních plynů, vypínání a zapínání průtoku plynu a zajištění rovnoměrného tlaku plynu na vstupu spektrometru. Toho je dosaženo pomocí řady kalibrovaných kapilárních spojů a dvou otevřených dělených trubic.

  • IRMS hmotnostní spektrometr DELTA V Plus

Hmotnostní spektrometr IRMS se skládá z pěti hlavních součástí: přívodu plynu, zdroje s ionizační komorou, iontové optiky, magnetického separátoru a sběrných nádob. Vzorky plynu vstupují do spektrometru přes vstup a jakmile jsou molekuly plynu ve zdroji, jsou při ionizací přeměněny na ionty díky dopadu elektronů. Ionty jsou poté soustředěny a urychlovány směrem ke statickému magnetickému poli ve směru kolmém na jeho vektor intenzity. Na základě poměru jejich atomové hmotnosti k náboji se zakřiví jejich letová dráha. Lehčí ionty jsou vychylovány více než těžší. Různé ionty zasahují do vyhrazených sběrných nádob, kde generují elektrický signál úměrný počtu dopadajících iontů. Integrované signály z každé sběrné nádobky se pak použijí k výpočtu izotopového poměru a hodnoty delta.

   

Umístění: Ekofyziologická laboratoř s IRMS (stabilní izotopy)

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.