Náš významný partner byl oceněn čestným doktorátem

Prof. Bill Hansson spolupracuje v současné době s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU především skrze celofakultní pracoviště „Excelentní tým pro mitigaci“.

Pracoviště vzniklo na základě aktivit projektu EXTEMIT-K, a prof. Bill Hansson přijal roli předsedy poradního vědeckého sboru projektu (External Advisory Board, EAB). Úlohou EAB bude v průběhu celého řešení projektu (až do září 2022) monitorovat vědecké aktivity řešitelského týmu a ve spolupráci s koordinátorem projektu a projektovým lídrem hledat optimální řešení. Navázání intenzivní spolupráce vyústilo v současnosti v nabídku možnosti studijních pobytů našich zaměstnanců a studentů doktorského studia na Institute for Chemical Ecology v Jeně. Současně zazněl zájem o přípravu společných evropských projektů, kde by se postupně Institute for Chemical Ecology stal strategickým partnerem fakulty. Současná, ale i plánovaná spolupráce prof. Hanssona, představuje významný impuls pro rozvoj Fakulty lesnické a dřevařské, hlavně týmu EXTEMIT-K, ale i kateder (ochrany lesa a entomologie; ekologie lesa; genetiky a fyziologie lesních dřevin; hospodářské úpravy lesa).

Profesor Bill Hansson (*12. ledna 1959, ženatý, dvě děti) působí v Max Planck Institute for Chemical Ecology (Německo) jako ředitel Odboru evoluční neuroetologie. Patří k předním světovým specialistům na problematiku chemické ekologie a neuroekologie hmyzu, procesu komunikace hmyzu na úrovni funkčních genů a proteomiky hmyzu. Od konce 80. let minulého století v této oblasti provádí dlouhodobě průkopnický výzkum na špičkové úrovni. Ve své práci se věnuje skupinám Lepidoptera a Coleoptera – a to jak v lesnictví, tak i v zemědělství. Skupinu Diptera využívá hlavně jako modelovou skupinu pro provádění manipulovaných pokusů v oblasti neurobiologie. S výše uvedenou tematikou základního výzkumu pak úzce souvisejí otázky rozvoje ochrany rostlin před působením škodlivých druhů hmyzu. 

Prof. Bill Hansson je autorem či spoluautorem 283 původních vědeckých prací v předních světových časopisech, 1 evropského patentu, 39 vyžádaných review a kapitol knih, editorem jedné samostatné knižní publikace. WOS eviduje téměř 9500 citací jeho prací, h index = 55. O uznání vědeckou komunitou svědčí udělení celé řady cen a ocenění, téměř 30 vyžádaných přednášek a členství v edičních radách 5 vědeckých časopisů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu