Od ptačí perspektivy až po terénní aktivity: SUPERB na podporu obnovy a adaptace lesů v celé Evropě

Představte si, že jste pták letící nad Evropou. Viděli byste města a vesnice, řeky, zemědělskou krajinu a lesy pokrývající téměř jednu třetinu Evropy. Rozeznáváte mnoho všelijakých typů stromů: tmavě zelené nebo načervenalé, rovné a vysoké, široké a křivé, malé a štíhlé, s listy i jehličím různých tvarů. Při letu nad Evropou byste narazili i na lesní plochy zničené či poškozené požárem a kůrovcem, nebo na listy stromů postižené znečištěným ovzduším a býložravými škůdci či žloutnoucí a hnědnoucí v důsledku sucha. Tato narušení jsou celkově stále častější a závažnější, ať už v důsledku různých krátkozrakých lidských zásahů nebo probíhajících klimatických změn. Naštěstí není všechno jen špatně. Ze vzduchu byste také viděli lidi, kteří v těchto poškozených lesích pracují, sázejí a vysévají nové stromy, či chrání přirozeně se obnovující les před poškozením zvěří. Objevili byste lidi, kteří uchovávají živé staré stromy či dokonce mrtvé dřevo, protože pochopili, jak cenné je pro fungující ekosystém. Se správným přístupem a trochou štěstí znovu vyroste rozmanitý a zdravý les, ve kterém se bude opět prohánět množství lesních tvorů.

Přestože existuje široké povědomí o naléhavosti zachování a obnovy biologické rozmanitosti a zastavení klimatické změny, ve skutečnosti je zapotřebí mnohem více praktických opatření v terénu k zajištění dlouhodobého prospívání evropských lesů. Řada politických závazků na evropské úrovni již byla přijata, včetně Evropské zelené dohody z roku 2019, Strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020 a Strategie EU pro lesy do roku 2030. Na mnoha místech je však v praxi stále zapotřebí transformativní změny.

Od výzev k příležitostem

To je důvod, proč spouštíme „Systémová řešení pro zkvalitnění naléhavé obnovy ekosystémů pro lesní biodiverzitu a ekosystémové služby“ (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services, SUPERB). Tento čtyřletý projekt je řízen konsorciem 36 partnerů z oblasti vědy a praxe z celé Evropy pod vedením European Forest Institute. SUPERB dále podporuje nejméně 90 regionálních až mezinárodních přidružených projektových partnerů, kteří všichni mají silné vazby na správu a ochranu evropské lesní krajiny (např. ministerstva zemědělství a ochrany přírody a vládní agentury z více než 20 evropských zemí, sdružení vlastníků půdy, certifikační orgány, investoři, nevládní organizace atd.). Od svého počátku  (prosinec 2021) si SUPERB klade za cíl obnovit naši lesní krajinu vytvořením příznivého prostředí pro realizaci obnovy a adaptace lesa v různých měřítcích.

SUPERB bude stavět na rozsáhlých, avšak roztroušených praktických znalostech a poučeních z úspěšných a neúspěšných aktivit obnovy a adaptace lesů a syntetizovat je pro praxi. Spojíme se s odborníky na revitalizaci, včetně odborníků z projektů LIFE a pracovníků s desítkami let zkušeností s alternativními managementovými přístupy. Tyto praktické znalosti budou podepřeny sestavením vysoce relevantních vědeckých poznatků, včetně aspektů obnovy týkající se ekonomiky, správy, lesního hospodářství a přizpůsobení se změně klimatu. Jádrem projektu SUPERB budou konkrétní revitalizační aktivity provedené na 12 rozsáhlých ukázkových oblastech ve 13 různých zemích. Tyto ukázkové oblasti zastupují nejen rozmanitost stresorů působících na evropské lesy a širokou škálu nezbytných revitalizačních aktivit, ale také berou v potaz celý socio-ekologický systém včetně mnohonásobných lidských potřeb ekosystémového zboží a služeb.
Uplatněním komplexního a multidisciplinárního přístupu převedeme všechny praktické a vědecké poznatky o úspěšné obnově do pokynů, doporučení a nástrojů na podporu revitalizace, které budou snadno dostupné na online Bráně obnovy lesních ekosystémů (Forest Ecosystem Restoration Gateway) cílené na zúčastněné strany.

Další informace:
Konsorcium SUPERB  se skládá z následujících organizací:
Wageningen Research, Prospex Institute, Albert-Ludwigs University Freiburg, Austrian Research Centre for Forests, Bangor University, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape, University of Copenhagen, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, Spanish National Institute for Agriculture and Food Research and Technology, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Land Life Company, Swedish University of Agricultural Sciences, Forest Sciences Centre of Catalonia, University of Kent, Croatian Forest Research Institute, Katholieke Universiteit Leuven, University of Florence, King’s College London, University of Milan, Bosgroep zuid, Czech University of Life Sciences Prague, Forest Research, University of Novi Sad, Institute of Lowland Forestry and Environment, Cesefor, University of Belgrade, University of Lancaster, Institut Européen de la Foret Cultivée, Fundatia Conservation Carpathia, University of Molise, County Administrative Board of Västerbotten (V-J) for Vindelälven-Juhttátahkka UNESCO Biosphere Reserve, Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Alliance Forets Bois, Parco Nord Milano, Junta de Castilla y León, Danish Nature Agency

SUPERB je financován z programu Horizon 2020 prostřednictvím grantové smlouvy 101036849 a získává 20 milionů eur na realizační období 2021-2025.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.