REFOREST: Agrolesnictví v popředí udržitelného zemědělství

Projekt REFOREST si dal za cíl nalézt řešení k překonání hlavních překážek rozšíření evropského agrolesnictví. Posláním projektu je podpora inovací, výměna znalostí a poskytování nových řešení, která umožní zemědělcům v EU a přidružených zemích plnit různé cíle jako jsou produkce potravin, zachycování uhlíku a biologická rozmanitost.

Skvělá zpráva je, že hlavním koordinátorem tohoto projektu je FLD ČZU. Konsorcium zahrnuje 14 institucí napříč celou Evropou.

Název projektu

Agrolesnictví v popředí udržitelnosti zemědělství
v multifunkčních krajinách v Evropě

Zkrácený název projektu REFOREST
Koordinátor projektu Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská
Partneři  11 partnerů a 2 přidružení partneři
Řešitel prof. Ing. Martin Lukáč, PhD.
Celkové způsobilé výdaje 3 333 691,25 EUR
Celkové způsobilé výdaje FLD 480 350,00 EUR
Datum realizace projektu 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Název programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)
Pro více informací: Web projektu

 

Primárním posláním projektu je podporovat inovace, výměnu znalostí a poskytovat nová řešení, která umožní zemědělcům v Evropě a přidružených zemích plnit různé cíle: produkci potravin, zachycování uhlíku a biologickou rozmanitost.

Agrolesnictví je příznivý typ využití půdy, který umožňuje zemědělcům pokračovat ve výrobě potravin a zároveň výrazně zlepšuje ekologickou udržitelnost jejich činností. Integrace stromů do zemědělství přispívá k řadě ekosystémových služeb a snižuje environmentální a sociální dopad produkce potravin. Nejkritičtější překážky pro přijetí agrolesnictví v Evropě souvisí s nedostatkem znalostí dopadu sázení stromů na zemědělství a nejasnou politickou podporou mezi zemědělstvím a lesnictvím.

Základní výzkumnou metodou projektu je využití přístupu více aktérů pro umístění agrolesnických systémů pro zajištění správné rovnováhy mezi produktivitou farmy, socioekonomickou životaschopností a udržitelností.

Cílem je maximalizovat využití stávajících znalostí a dat, využít agrolesnické živé laboratoře postavené na základech položených předchozími projekty a vytvořit platformu pro zapojení zainteresovaných stran a aktérů, která umožní přenos znalostí, školení a inovace.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.