Tomáš Třeský

Ing. Tomáš Třeský úspěšně absolvoval Lesní inženýství na naší fakultě v roce 2011. V současné době pracuje jako lesník pro Arcibiskupství Pražské.

 

Která část studia vám byla největším přínosem?

Co se týče studia a přínosu pro studenty, tak je to vždy velice individuální - každý je více či méně zaměřen na určitou oblast v lesnictví. Mne osobně nejvíce zaujalo pěstování lesa, a to nejen teoreticky, ale především prakticky, kdy jsme mohli naše poznatky hned aplikovat v terénu. Dále předmět hospodářské úpravy lesa, kde jsme byli seznámeni s moderními praktickými pomůckami používanými v lesnickém provozu, a to včetně počítačových programů. Velkým přínosem pro mě byla i zkušenost polovičního úvazku, kdy jsem byl ještě se svým kolegou zaměstnán na tehdejším Oddělení výstav (dnešní Marketingové oddělení), tzn. práce na výstavách a také zkušenost s vedením Studentského mysliveckého spolku.

 

Co Vám ze studií nejvýrazněji utkvělo v paměti?

Pár dobrých přátel a vynikající kolektiv vybraných vyučujících.

 

Zvýšilo studium na FLD ČZU Vaši hodnotu na trhu práce?

Ano. Díky titulu a přidané hodnotě z hlediska zájmových činností, týkajících se mého oboru jsem měl lepší předpoklady získat práci v oboru i s lepším platovým ohodnocením.

Další články v rubrice

English ☰ Menu