Milan Zerzán

Ing. Milan Zerzán úspěšně absolvoval Lesní inženýství na naší fakultě v roce 1998. V současné době pracuje jako ředitel Městských lesů Hradec Králové, a. s.

Přínosem mého studia bylo získání přehledu a umění formulovat myšlenky. Studium také zvýšilo mou hodnotu na trhu práce - při výběrovém řízení na mou současnou pozici ve firmě bylo vysokoškolské vzdělání v oboru podmínkou zaměstnavatele. V paměti mi utkvěly některé osobnosti z řad pedagogů a jejich přístup ke studentům a samozřejmě exkurze s praktickými ukázkami. Za svůj největší dosavadní úspěch považuji, že mám možnost ovlivňovat směr vývoje, a realizovat své nápady a zanechat tím svoji stopu na svěřeném majetku.

Další články v rubrice

English ☰ Menu