Jan Příhoda

Ing. Jan Příhoda úspěšně absolvoval Lesní inženýství na naší fakultě v roce 2006. V současné době pracuje jako šéfredaktor časopisu Lesnická práce a serveru Silvarium.

 

Studium na lesnické fakultě splnilo má očekávání - díky němu jsem získal celkem komplexní znalosti oboru a také jsem měl po většinu studia pocit, že studuji něco co má smysl. Mnoho z toho, co jsem se naučil, jsem následně mohl bez problémů použít v profesním životě. Za významný přínos studia považuji terénní exkurze a praxe, které byly skvělou příležitostí pro nalezení souvislostí mezi teorií a praxí, což považuji pro lesnictví za zásadní. Za významné pozitivum považuji též lidský přístup a odbornost většiny pedagogů. Ideálním absolventem FLD oboru lesní inženýrství by měl být lesník chápající komplexní pojetí lesnictví. Lesní inženýr by měl mít dobré teoretické základy a znalosti nových metod, technologií a postupů a dobrou orientací v moderních informačních technologiích v lesním hospodářství i metodách řízení.

Další články v rubrice

English ☰ Menu