Tomáš Třeský

Obor studia: Lesní inženýrství

Rok absolutoria: 2011

Současný zaměstnavatel:  Arcibiskupství Pražské

Pozice: Lesník

 

Co se týče studia a přínosu pro studenty, tak je to vždy velice individuální - každý je více či méně zaměřen na určitou oblast v lesnictví. Mne osobně nejvíce zaujalo pěstování lesa, a to nejen teoreticky, ale především prakticky, kdy jsme mohli naše poznatky hned aplikovat v terénu. Dále předmět hospodářské úpravy lesa, kde jsme byli seznámeni s moderními praktickými pomůckami , používanými v lesnickém provozu, a to včetně počítačových programů! Velkým přínosem pro mě byla i zkušenost polovičního úvazku, kdy jsem byl ještě s mým kolegou zaměstnáni na úseku propagace fakulty, tzn. práce na výstavách a také zkušenost s vedením Studentského mysliveckého spolku!

Díky titulu a přidané hodnotě z hlediska zájmových činností, týkajících se mého oboru jsem měl lepší předpoklady získat práci v oboru i s lepším platovým ohodnocením.