Josef Gallo

Ing. Josef Gallo, MSc. studoval na naší fakultě bakalářský obor Lesnictví, v roce 2016 absolvoval náš navazující magisterský obor Forestry, Water and Landscape Management. V současné době je doktorandem na Katedře pěstování lesů. Zabývá se výzkumem v oblasti zalesňování a výchovy lesů.

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU mi poskytla nejen kvalitní vzdělání, ale dala mi i možnost širšího rozhledu v oblasti lesnictví, přírodovědy a vědeckých metod. Již v bakalářském studiu jsem se mohl zapojit do zajímavých výzkumů a jejich výsledky prezentovat v bakalářské práci.

V navazujícím magisterském stupni jsem zvolil obor Forestry, Water and Landscape Management (FWLM). Tento mohu vřele doporučit všem, kdo mají zájem o průřezové studium a kontakt s vrstevníky z mnoha zemí Evropy i Světa. Na FWLM je navázána i možnost absolvovat druhou část v Madridu, a nakonec tak získat dva inženýrské diplomy, jak ten český, tak španělský (Double Degree).

Na fakultě je dále skutečně mnoho možností vyžití, za pozornost určitě stojí Spolek myslivců nebo Studentský zájmový spolek, kde organizujeme přednášky, či mezinárodní setkání studentů pod hlavičkou IFSA – International Forestry Student Association.

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu