Vladimír Horálek

Vladimír Horálek úspěšně absolvoval Lesní inženýství na naší fakultě v roce 2003. V současné době pracuje jako vedoucí obchodního oddělení společnosti Agarden.

Studium zvýšilo mou cenu na trhu práce. Kromě vysokoškolského titulu mě naučilo orientovat se v pracovních i životních situacích a konstruktivně je řešit. Díky studiu jsem získal nejen lepší přístup k informacím a mohl jsem spolupracovat s odborníky z oboru lesnictví, ale navázal jsem i přátelství a pracovní spolupráci. Můj obor a má práce mě nejen živí, ale také baví a naplňuje.

Další články v rubrice

English ☰ Menu